SMVegRilljp

#KosherBBQ #GrilledVeggies #SantaMonicaKosherMarket #Tasty #BBQ #Sundays

Grilled Veggies at Santa Monica Kosher Market “Tasty BBQ Sundays”. Photo courtesy of www.BBQRESCUES.org.

Leave a Reply