SMChixGrill

#Sunday #KosherBBQ #Chicken #SantaMonicaKosherMarket # WestLosAngeles

Sunday Kosher BBQ Chicken at Santa Monica Kosher Market in West Los Angeles. Photo courtesy of #BBQRESCUES.org Foundation.

Leave a Reply