SMBBQSignjp

#SantaMonicaKosherMarket #Tasty #BBQ #Sundays

Sign at Santa Monica Kosher Market advertises “Tasty BBQ” every Sunday. Photo courtesy of www.BBQRESCUES.org.

Leave a Reply